Pravdepodobne ste už počuli o rekreačných poukazoch, obedoch zadarmo, chodníkovej novele či zvyšovaní nezdaniteľnej časti základu dane. Spanilá legislatívna jazda v parlamente si postupne vyberá svoju daň na miestnej úrovni. Žiaľ, možno aj doslova. 

Najnovší návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica zohľadňuje nové výdavky, ktoré sú vyvolané viacerými legislatívnymi zmenami na národnej úrovni. Na Dankove rekreačné poukazy sa predpokladajú výdavky približne 320 tisíc eur. Prijatie chodníkovej novely zvýšilo náročnosť letnej a zimnej údržby a po novom bude musieť mesto odhŕňať sneh na 280 tisícoch m2. Údržba chodníkov má dopad na výdavky rozpočtu v objeme 1,4 mil. Eur. Poslanci za Most-Híd prišli s nápadom zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane. Budeme mať po novele zákona o dani z príjmov väčšie čisté príjmy, ale mestu bude chýbať približne 900 tisíc eur. Rozpočet zabolí predovšetkým zvýšenie taríf verejnej správy, zamestnancov, minimálnej mzdy či zvýšenie nadtarifných zložiek platov pedagogických zamestnancov. Dopad na rozpočet ? 2,5 milióna Eur. Zmena zákona o sociálnych službách prináša so sebou nové výdavky pre mesto v sume 130 tisíc Eur. V neposlednom rade známe “obedy zadarmo”, legislatívne požiadavky GDPR či zákon o ukončení niektorých exekučných konaní si vypýtajú sumu dokopy minimálne 180 tisíc eur. Sme pri sume 5,43 milióna eur. Celkový návrh rozpočtu mesta je  89,2 milióna eur.

Snímka obrazovky 2019-11-15 o 19.29.01

Okrem legislatívnych zmien má na rozpočet vplyv aj nárast nákladov na dopravu, ktorý je zdôvodnený nárastom cien vstupov a investíciami do vozového parku a tým vyššia strata z prepravy vo verejnom záujme. 1,38 mil. Eur. Okrem toho aj zvýšené náklady na odpoadové hospodárstvo o 0,4 milióna Eur.

O 2,3 milióna väčší výber na miestnych daniach

Na to, aby sme mali vyrovnaný rozpočet a zároveň dostatok kapitálových výdavkov do investícií, tak mesto okrem redukcie nezazmluvnených výdavkoch na útvaroch a investícií na aktuálne zdroje krytia, plánuje zvyšovať sadzby dane z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad. Daňové príjmy podľa prvého návrhu by mali byť navýšené o 2,3 milióna Eur, čo v predklade jednoducho znamená, že mesto si od nás vypýta na daniach o túto sumu viac. Či už sú to obyvatelia alebo firmy, ktoré vykonávajú svoju činnosť na území mesta.

Pre ilustráciu z návrhu môžem spomenúť napríklad zvyšovanie dane z bytov a nebytových priestorov. Za 1 m2 podlahovej plochy by sme mali namiesto doterajších 0,33 Eur zaplatiť do mestskej pokladnice 0,5 Eur. Ak vlastníte byt, ktorého podlahová plocha je napríklad 80 m2, tak v roku 2020 zaplatíte 40 Eur. Za tento rok po starom zaplatíte daň vo výške 26,40 Eur. Ide tak o zvýšenie sadzby dane o viac ako 50 %. Čo sa týka poplatkov za odpad, tak pre ilustráciu, paušálny poplatok jednej osoby bol vyrubený poplatok v roku 2019 vo výške 29,20 € v roku v roku 2020 bude vyrubený poplatok vo výške 32,94 € a v nasledujúcich rokoch 32,85 €.

Vo všeobecnosti sú najvýznamnejšie daňové príjmy mesta dane z nehnuteľností a dane za špecifické služby.  Z toho daň z nehnuteľností je druhým najdôležitejším zdrojom príjmov obcí po výnose dane z príjmov fyzických osôb. Daňové príjmy za rok 2018 celkom, predstavovali čiastku 41 913 698 Eur. Z toho tvorili 31 miliónov podielové dane a 6,7 milióna daň z nehnuteľností.

Snímka obrazovky 2019-11-15 o 19.33.52

Dá sa vôbec vyhnúť zvyšovaniu sadzieb miestnych daní ?

Pri odhade výdavkoch a ich potrebe navyšovania sa vychádza z istých racionálnych predpokladov a matematicko – štatistických výpočtov. Priznám sa, že nepoznám presne metodiku a ani neviem na základe čoho vychádza ekonomické oddelenie pri týchto predpokladoch. Sú naozaj spoľahlivé a vychádza sa zo správnych predpokladov ? Veľa možností ako reagovať na zvyšovanie výdavkov nemáme. Buď sa musí niekde inde utiahnuť a ušetriť alebo si pýtať viac od banky alebo priamo obyvateľov. V dôvodovej správe sa hovorí aj o “šetrení”, ale konkrétne čísla a spôsob uvedený nie je. Koľko výdavkov chceme redukovať ? Momentálne takúto informáciu nemáme.

Nie sme jediné mesto, ktoré bude miestne dane zvyšovať. S podobnými problémami zápasí viacero obcí a miest. Mesto plánuje v budúcnosti nové čerpanie úverových prostriedkov na vykrytie investícií a napĺňanie rozvojových plánov. To prinesie nové zaťaženie rozpočtu. Dodatočné úverovanie bude tiež musieť niekto zaplatiť.  Ďalšie zadlžovanie nie je najlepšie riešenie.Rozpočtové provizórium tiež nie je ideálne riešenie.

V najbližších dňoch bude prebiehať politická diskusia o podobe rozpočtu a “mestského zákona” o miestnych daniach a poplatkoch. Sadzby a poplatky sa nemenili od roku 2012 a zároveň od roku 2012 nám vzrástli v okrese mzdy približne o 30 %. Pravdepodobne nastal čas na zvyšovanie. Obyvatelia ale neradi počujú o tom, že budú musieť platiť viac. Otázky budúcich dní budú : O koľko by sa mali zvyšovať sadzby a poplatky ? Ktoré sadzby sa budú meniť ? Komu bude možné dane a poplatky odpustiť a za akých okolností ?

Legislatívnu smŕšť v parlamente majú na svedomí predovšetkým vládne strany, preto je podľa mňa na mieste, aby mestskí poslanci a viceprimátor za koalíciu SMERU-SD a SNS vysvetľovali obyvateľom prečo budú musieť platiť viac. Jedným zo spôsobov ako sa možno vyhnúť populistickým riešeniam a neželanému zvyšovaniu miestnych daní do budúcna je dobre si premyslieť koho budeme vo februári 2020 voliť do parlamentu.

——

Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, vyštudovaný právnik a ekonóm, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany.  V Novembri 2018 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Za o.z. Bystrické veci