Bystrické veci
Nie sme spravodajstvo, sme názory

O nás

Bystrické Veci vznikli na jeseň roku 2014 ako syntéza dvoch pasií Davida Kapustu. Banská Bystrica a písanie. David sa dlhšie pohrával s myšlienkou vytvoriť si vlastný blog. Myšlienka zrela a povedal si, že prečo sa nespojiť s ďalšími ľuďmi čo píšu a nevytvoriť niečo spoločné.  Spoločne s ďalšími nadšencami začali spolu písať a občasne sa vyjadrovať k bystrickým veciam a reflektovať tak dianie.

Články a príspevky si našli svojich čitateľov a komunita prispievateľov sa vyprofilovala až do súčasnej podoby. V lete 2016 sa k Davidovi pridal Roland Maťaš – študent Masarykovej univerzity, spoluzakladateľ Kina v bazéne a aktívny občan zaujímajúci sa o veci verejné. Postupne sa k nim pridali Kristína Jambrichová, mladá ambiciózna právnička a Jacky, známy ako Malý Cynik, freelancer a zbožňovaný, no zároveň nenávidený admin stránky Málo Cynizmu na toto mesto.   Od marca 2017 fungujeme ako občianske združenie Bystrické Veci.

Cieľom nášho občianskeho združenia je podpora aktívnych ľudí so záujmom o Banskú Bystricu, o spoločenské dianie a život v Banskej Bystrici ako aj o banskobystrickú politiku a kultúru. Našim cieľom je podporovať občiansku iniciatívu, uvedomelosť, kritické myslenie a participáciu Banskobystričaniek a Banskobystričanov a pozdvihnutie ich záujmu o všeobecné dianie (nielen) v našom meste. Usilujeme sa o presadzovanie pozitívnych zmien v spoločnosti a postojoch obyvateľstva a štátnych a samosprávnych orgánov v spoločenskom, politickom, hospodárskom a kultúrnom živote v ako Banskej Bystrici, jej širšom okolí, tak aj na Slovensku.

Podporujeme tolerantnú a vzdelanú spoločnosť, veríme v hodnoty humanizmu a liberálnej demokracie. Rešpektujeme každého jednotlivca a jeho slobody a práva. Odmietame akýkoľvej druh extrémizmu. Ostro vystupujeme voči nenávisti a xenofóbii a sme netolerantní voči intolerancii.

Sme zmes rôznorodých ľudí, každý so svojim videním vecí bystrických. Chceme sa vyjadrovať k spoločenským témam, ktoré sú živé a prítomné v našom meste. Chceme písať o kultúre, o politike, o našom životnom štýle, o tom čo nám Bystrica ponúka, čo skrýva, čo nám dáva. Chceme písať o Bystričankách a Bystričanoch, o obyčajných aj neobyčajných ľuďoch, ktorí rovnako ako my majú radi toto mesto a záleží im na našich veciach, bystrických veciach, na Banskej Bystrici. Nechceme byť spravodajstvo, chceme šíriť naše myšlienky, reflexie, kritiku či názory. Sme otvorená skupina, preto ak máš aj ty čo povedať a chceš sa k nám pridať a prispievať do Bystrických Vecí, tak nám stačí napísať. Veríme, že tento náš projekt má budúcnosť a že príspevky si nájdu svojich čitateľov a publikum.

Tím Bystrických Vecí

bystrickeveci@gmail.com | Facebook

368C2654-3