Vážime si prácu Divadla Štúdia Tanca a nesúhlasíme, aby si náš predseda samosprávneho kraja prisvojoval kompetenciu posudzovať morálnosť aktivít Divadla, a tým obmedzoval prístup k finančným prostriedkom od Ministerstva kultúry

   Včera sme spoločne na námestí SNP, žiaľ len so symbolickým sprievodom, ostentatívne dali najavo svoj nesúhlas s rozhodnutím nášho predsedu samosprávneho kraja, nepodpísať dodatočné zmluvy, nevyhnutné na získanie grantu, ktorý by zabezpečil realizáciu medzinárodného festivalu, organizovaného Divadlom štúdia tanca.

   Možno to bolo len pre niekoho malé “divadielko”. Drevená rakva, smútočný sprievod, smútočná hudba,  nekrológ viacerých blízkych, ktorých sa ľudská tvorivosť a kreativita týkajú. Chceli sme dať najavo, že nám nie je ľahostajné rozhodnutie Mariána Kotlebu a nesúhlasíme s jeho rozhodnutím nepodpísať dodatočné zmluvy.

  Máme za to, že ktokoľvek z pozície predsedu samosprávneho kraja nemôže rozhodovať o kvalite, význame a morálnosti predstavení. Súkromný názor na kvalitu a morálnosť predstavení jedného človeka, hoci demokraticky zvoleného do verejnej funkcie, by nemal obmedziť možnosť čerpať finančné prostriedky od Ministerstva kultúry.

  Vážime si prácu Divadla Štúdia Tanca. Ich dlhoročnú tvorbu považujeme za kvalitnú, prinášajúcu Bystričanom súčasný umelecký tanec, ktorý má v našom meste miesto. Organizovaný festival je súčasťou kultúrneho ducha v našom meste, ktorý tu patrí.

   Preto Vás žiadame a prosíme, my obyvatelia tohto kraja, aby ste prehodnotili svoj postoj a podpísali dodatočné zmluvy, ktoré umožnia čerpať finančné prostriedky pre Divadlo Štúdia Tanca.

Ďakujeme

Za Bystrické Veci

David Kapusta

Viac o celej záležitosti :

Reakcia BBSK k Divadlu Štúdia Tanca

Článok na Denník N