O 40 000 Eur rozhodujú priamo obyvatelia mesta. Máš dobrý nápad, ktorý by  zlepšil náš život v meste, ale nemáš dostatočnú finančnú a organizačnú podporu ? Stačí napísať dobrý projekt a mesto ho zrealizuje. Nejde o dotáciu, ale projekt mesta, ktorý vznikne na popud priamo od ľudí. 


Je na škodu, že o tejto možnosti vie veľmi málo banskobystričanov. Hnevá ma, že sa do participatívneho rozpočtu aktívne zápaja len menej ako 1% obyvateľov, napriek tomu, že tento geniálny nástroj priamej demokracie funguje u nás už niekoľko rokov. To je dôvod, prečo chcem stručne napísať o čo ide a ako to funguje.

Aký je zmysel participatívneho rozpočtu ?

Prehĺbenie miestnej demokracie. 40 000 Eur pochádza z našich daní a tento nástroj nám umožnuje, aby sme my rozhodli o tom ako ich použijeme. Nie poslanci, ani vedenie mesta, ale obyvatelia mesta, ktorí tu žijú alebo študujú. Nemusíme čakať kým niekto iný niečo vylepší. Stačí mať reálne myšlienky, dať ich na papier a obhájiť projekt pred ostatnými obyvateľmi mesta. Výborný spôsob ako flexibilne reagovať na potreby obyvateľov a naučiť sa byť riadnou súčašťou komunity obyvateľov mesta.

Kto sa môže zapojiť ?

Ten kto má viac ako 15 rokov a spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok : a) ma trvalý pobyť v meste b) má prechodný pobyt alebo c) študuje v Banskej Bystrici

Aké návrhy môžu byť podané a do akej výšky ?

Môže to byť akcia, aktivita alebo projekt, ktorý má verejnoprospešný charakter. Minulý rok boli predložené napríklad projekty : Obnova športového ihriska THK, vybudovanie relaxačno-športovej zóny pre seniorov „starej Fončordy“  alebo projekt Banskobystrického festivalového leta 2018.  Viac príkladov z minulých rokov. Jeden projekt môže byť podporeny do výšky 10 000 Eur.

Čo musí návrh obsahovať ?

Okrem klasických formalí typu meno a priezvisko a opis projektu, je potrebné doložiť rozpočet projektu aspoň s jednou reálnou cenovou ponukou, informáciu o prínose a udržateľnosti projektu, informáciu o dobrovoľníckej činnosti navrhovateľa a časový harmonogram. Pozor, návrh musí byť podaný osobne v tlačenej forme na mestskom úrade.

Ako a kto rozhoduje o návrhu ? Proces.

Doručené návrhy kontroluje koordinačná rada spolu s určeným zamestnancom mestkého úradu. V §7 štatútu participatívneho rozpočetu sú uvedené dôvody, kedy nie je možné posunúť návrhy do ďalšej fázy. Koordinačná rada sa vytvára z obyvateľov mesta, ktorí sú zvolení na prvom diskusnom fóre. Počas tohto prvého fóra sa aj určí termín na podávanie návhov, ktorý je tento rok 11.2.2019! Ak návrh prejde formálnou kontrolou, tak sa posúva do druhého diskusného fóra a následného hlasovania o projektoch.

Snímka obrazovky 2019-01-27 o 18.30.01

Na druhom diskusnom fóre predkladatelia stručne predstavujú svoje návrhy a následne prebieha diskusia. Po ukončení diskusie dochádza k hlasovaniu. Hlasovať je možné ešte daľších 15 dní od ukončenia druhej diskusie. Hlasuje do do prenosnej schránky uloženej v kancelárii prvého príjmu mestského úradu. Každý participant resp. ten kto sa môže zapojiť, disponuje 4 hlasmi. Jednému návrhu je možné prideliť jeden hlas.

Pokiaľ je návrh v hlasovaní úspešný, tak primátor mesta zabezpečí ich realizáciu do konca rozpočtového roku. Ak návrh zaujme aj vedenie mesta, tak môže mesto zvážiť použiť na realizáciu návrhu aj iné rozpočtové prostriedky.

Chcete vedieť viac ?

Všetko dôležité o participatívnom rozpočet sa dozviete v štatúte participatívneho rozpočtu a na oficiálne stránke. Dobrým zdrojom je aj facebook skupina.

Ak poznáte niekoho, pre koho môžu byť tieto informácie zaujímavé, tak zdieľajte. Ide o naše peniaze,naše dobro a kvalitu života. Nezabudnite, že návrhy sa môžu podávať do 11.2.2019. Teším sa na projekty!

Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, vyštudovaný právnik a ekonóm, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany.  V Novembri 2018 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Za o.z. Bystrické veci