To čo nám vláda pridelila, si teraz “berie späť”. Vďaka fiškálnej decentralizáci sa mestá a kraje tešia lepším podielom na výnose dane z príjmov FO. Na druhej strane vláda prijatím chodníkovej novely a nového zákona o odmeňovaní vo verejne správe, finančne zaťažila rozpočty miest. Nehovoriac o možných dopadoch obedov “ zadarmo”  V roku 2019 v Banskej Bystrici nečakajme veľké investičné viditeľné zmeny  Budeme svietiť, udržiavať a čistiť.

Chodníky, výtlky, vyššie platy a nové autobusy

Prvý návrh rozpočtu mesta na rok 2019 počíta, že takmer 2,5 milióna pokryje náklady na údržbu ciest a dopady zvyšovania platov vo verejnej správe. Navyšujú sa výdavky na dopravu v meste. 600 tisíc by malo pokrývať náklady spojené s vyšovaním platov a  nákupom nových autobusov.  Na stavebnú údržbu komunikácií a opravu výtlkov a jám je dokopy vyhradených 500 tisíc. Nárast miezd a energií neobíde ani ZAaRES. V porovnaní s predošlým rokom je nárast výdavkov o 30 tisíc eur. Na výstavbu parkovísk je vyhradených 300 tisíc eur. Môj volebný obvod má 40 tisíc určených na údržbu komunikácií.

Investície 

Niečo predsa len ostalo v mestskej pokladnici. V rozpočte sa objavila nová položka “ Servis kamerového systému” – 159 tisíc. Podľa mojich informácií by malo ísť o nový kamerový systém mesta. V meste tak pribudne cca 70 nových kamier a dôjde k modernizácii hardvéru a softvéru. Mesto plánuje budovanie polodozmených kontajnerov. Na tento účel je vyhradených 39 tisíc eur. Z toho 5 tisíc je vyhradených na štúdiu a projekt. Jediné prostriedky, ktoré ako poslanci v spolupráci s vedením mesta môžeme využiť je suma 257 tisíc eur určených na prípravu a relizáciu projektov. Primátor informoval o rekonštrukcii mosta v Iliaši, rekonštrukcii škôlok a revitalizácii vnútroblokov. Použitie a využitie týchto prostriedkov bude predmetom budúdich rokovaní poslaneckých klubov.

Nezodpovedané otázniky 

Zverejnený rozpočet a prezentácia rozpočtu pred poslancami mesta nedali zatiaľ podrobné vysvetlenie všetkých položiek, preto ostáva niekoľko otáznikov. O viac ako 280 tisíc eur pôjde do siete MsU a organizácii mesta, z toho 136 tisíc má ísť do položky údržba softvéru. Mesto zatiaľ nevysvetlilo účelnosť týchto prostriedkov. Ďalej je to nevysvetlená položka nákup budovy za 22 tisíc. Otáznikom sú aj priame dotácie v cestovnom ruchu. Festivaly ako Outbreak, FUBABY, Streedfood festival a Vinšpacírka dostávajú niekoľko tisícové priame dotácie z rozpočtu. Otázka stále visí vo vzduchu. Podľa akých pravidiel sa rozhoduje o tom aké podujatie dostane priame dostácie ? Kto o tom rozhodol a podľa akých kritérií ? Prečo o tom nerozhoduje komisia zodpovedná za cestovný ruch ?

Čo chcem presadiť ?

V prvom rade spolu s kolegami z BBA  chceme presadiť, aby o priamych dotáciách rozhodovali vo väčšej miere jednotlivé dotačné komisie MsZ. Komisie majú svoje pravidlá podľa čoho rozhodujú a posudzujú pridelenie dotačných prostriedkov. Komisie sa skladajú zo zástupcov poslancov ako aj obyvateľov a odborníkov. Považujeme to za demokratickejší a transparetnejší spôsob prideľovania dotácií. Budeme žiadať navýšenie participatívneho rozpočtu o 10 tisíc na 50 tisíc eur. Boli by sme radi, ak by sa vyčlenilo 5 tísic na dendrologický posudok na stav drevín v parku pri Kaštieli Radvanských. Presadzujeme, aby sa vyčlenili prostriedky na začiatočnú etapu výmeny okien ZUŠ J. Cikkera a zabezpečenie hracích prvkov do skoro každej mestskej materskej školy.

O dva týždne bude zastupiteľstvo a verím, že sa nám podarí presadiť malé zmeny a predovšetkým budeme detailnejšie a lepšie informovaní o jednotlivých rozpočtových položkách, ktoré by mohli byť rozbité.

Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, vyštudovaný právnik a ekonóm, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany.  V Novembri 2018 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Za o.z. Bystrické veci