Čo sa vlastne stalo? Kto má pravdu a kto zavádza? Článok poskytuje krátke zhrnutie celej veci a obsahuje názor autora, ktorý má podozrenie, že došlo k dezinterpretácii skutočností a ohováraniu.

Celá záležitosť začína pohoršením poslanca mestského zastupiteľstva Jaroslava Kuracinu 26. mája na jeho facebooku. Kuracinu pohoršila tématická akcia základnej školy v rámci ktorej sa mali deti prezliekať každý deň podľa zvolenej témy. Kuracinu pohoršilo, že vo štvrtok sa mali dievčatá prezliecť za chlapcov a naopak. Kuracina sa verejne zveril, že jeho syn má z toho traumu. Kontaktoval riaditeľku, ktorá podľa jeho statusu akceptovala pripomienky a upravila tému na štvrtok.

   Kuracinovo pohoršenie na druhý deň na jeho verejnom profile pokračuje a prichádza s vysvetlením, prečo bol prezliekací týždeň na škole zorganizovaný. Kuracina podľa statusu má za to, že  príčinou tohto týždna na základnej škole je akcia Mesiac LGBTI pod Urpínom. V tomto momente Kuracina strieľa úplne vedľa a zavádza. Mesiac LGBTI pod Urpínom a Tématický týždeň pre deti v škole sú dve rozličné udalosti, rozličných subjektov a odlišných organizátorov. Viac nájdete tu.

   Na tieto informácie reaguje portál hlavnespravy.sk.  Autorom článku je Boris Garman, ktorý cituje Kuracinu a pridáva vlastnú interpretáciu a komentár. Z obyčajnej akcie pre deti vytvára ideologický zápas a varuje pred veľkým “nebezpečenstvom”. “ Iniciatíva školy sa nedá nazvať inak ako vymývanie mozgov detí a indoktrinovanie ich zhubnou gender ideológiou, podľa ktorej si človek môže zmeniť pohlavie podľa toho, ako sa cíti, bez ohľadu na jeho fyzické pohlavie. Táto ideológia je veľmi nebezpečná pre zdravý sexuálny vývoj mladých ľudí. Akcie, ako plánuje základná škola Skuteckého, môžu navždy poškodiť zdravý vývoj uvedomovania si seba samého ako muža alebo ženy. Môžu mať pre mladé, prudko sa vyvíjajúce detské ja katastrofálne dôsledky a spôsobiť v detských dušiach chaos, ktorý si ponesú až do dospelosti.”

   Na tento článok reaguje riaditeľka základnej školy. Na webe školy sa dištanuje od týchto nepravdivých informácií. Riaditeľka Sedláčeková dodáva, že celú akciu naplánovali s tým najlepším úmyslom spríjemniť deťom vyučovací proces pri príležitosti MDD.

   Po Kuracinovom zavádzaní, dezintepretácii Borisa Garmana z hlavnespravy. sk sa pridáva aj portál Kotlebovej strany Ľudová Strana Naše Slovensko. Tu dochádza k jasnému označeniu, že za celou nevinnou akciou školy stojí akcia a organizátori “Mesiac LGBTI pod Urpínom”. Bez hanby uviedli, že prezliekanie chlapcov za dievčatá a naopak sa odohrá v rámci akcie Mesiac LGBTI pod Urpínom. Navyše, autor článku nakoniec školu ďalej ohovára a pridáva informácie, že škola je známa extrémne liberálnym prístupom k výchove, a v minulosti na nej dokonca boli problémy s drogami. Kuracina dokonca kontaktoval Mariána Kotlebu, aby prešetril túto dekadentnú zábavu na základnej škole a posiela trojčlennú skupinu na čele s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Jánom Morom.

   Klamlivé a zavádzajúce tvrdenia prevzali aj médiá ako Slobodný vysielač či gloria.tv. O celej veci  začali písať bystrické portály bbonline a bystricoviny, ale aj celoštátny denník n. Primátor mesta Nosko vyhlásil, že považuje za neprimerané, keď sa rieši nespokojnosť s programom školy s poslanom NR SR, či županom Kotlebom. Má za to, že môže ísť  o poškodzovanie dobrého mena jednej z najlepších základných škôl na Slovensku. Prisľúbil, že bude celej záležitosti venovať pozornosť.  Na stránke Kotlebovej strany uviedli, že k prípadu pripravujú video, ktoré dokáže, že mali pravdu.

Lži a zavádzanie A čo ďalej?

   Nerobí tu náhodou niekto z komára somára? Nerozumiem prečo pán Kuracina obviňuje školu z toho, že celú prezliekaciu akciu detí spáchali zámerne a v úzkej spolupráci s akciou “Mesiac LGBTI pod Urpínom”. Ide o odvážne tvrdenia, ktoré sú lživé a vyfabulované. Jednoduchá aktivita pre deti je démonizovaná a dávaná do súvislosti so súkromnou činnosťou aktivistov, ktorí len slobodne organizujú akcie so svojou tématikou. Nemajú nič spoločné. Boris Garman to posúva do absurdností a lživo obviňuje školu z vymývania mozgov, ktoré môže mať trvalé následky pre deti. Nakoniec portál na Kotlebovej strany zavádza a už len hrá tú istú klamlivú pieseň. Toto je spôsob ako Kotlebova strana Naše Slovensko šíri agendu? Prekrúcanie informácií za účelom hejtovania, šírenia neznášanlivosti, lebo im vadia buzeranti? Nezneužívajú len jednoduchú akciu pre deti s dobrým úmyslom, aby mohli šíriť svoju politickú agendu?

   Kontaktoval som organizátorov akcie, aby som zistil ako to je. Organizátori vyvrátili akékoľvek spojenie so Základnou školou a uviedli, že nemajú nič spoločné s programom školy. Organizátori ďalej upozornili na to, že hlavnespravy a Kotlebova strana na svojej stránke uviedli nesprávny názov akcie, ktorá je v skutočnosti MESIAC LGBTI HISTÓRIE v Banskej Bystrici. Viac informácií o akcii nájdete tu.

   Verím, že píšem aj v mene viacerých rodičov, študentov a zamestnancov školy. Myslím si , že by sa mali autori týchto informácií verejne ospravedlniť škole a pani riaditeľke Sedláčekovej, pretože šíria klamlivé informácie, ktoré poškodzujú dobré meno školy, ktorá patrí medzi najlepšie základné školy na Slovensku. Vyzývam primátora mesta Banská Bystrica, aby bránil dobré meno a povesť školy a pani riaditeľky Sedláčekovej. Základná škola Slobodného vysielača môže iniciovať právne kroky voči ohováraniu a šíreniu týchto lživých a účelových informácií. Pomocou žaloby sa môže riaditeľka brániť voči neoprávnenému zásahu do dobrej povesti právnickej osoby a žiadať stiahnutie zverejnených informácií, ospravedlnenie za ne, zákaz ďaľšieho šírenia nepravdivych informácií a primerane zadosťučinenie  v zmysle §19b ods. 3 Občianskeho zákonníka.

David Kapusta

Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, vyštudovaný právnik a ekonóm, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany.
zosvetlena2