Už na júnovom zastupiteľstve pani Ivaničová zo Severnej vyslovila názor obyvateľov tejto lokality, že sú proti zahusťovaniu a ďalšej výstavbe. Žiadali mesto aby bola v zmenách a doplnkoch č. 5 navrhovaná rozvojová plocha ponechaná ako verejná zeleň celá lokalita ako stabilizované územie bez možnosti ďalšej zástavby.

O niekoľko týždňov neskôr boli občania Severnej pozvaní na prerokovanie pripomienok k zmenám a doplnkom nakoľko ich pripomienka nebola akceptovaná. Po zamietnutí ich pripomienky mestom hrozilo, že na pozemku bude v územnom pláne mesta schválená možnosť zahusťovania sídliska a teda umožnená ďalšia výstavba. Preto sa po tomto stretnutí obyvatelia Severnej zaktivizovali na čele s pánom Humeníkom a spísali petíciu, aby aj takýmto oficiálnym občianskym spôsobom vyjadrili svoj názor a nesúhlasný postoj. Náš klub takisto podal pripomienky k zmenám a doplnkom územného plánu, v nich vyjadril svoj obdobný názor a nesúhlas s možnou ďalšou výstavbou v tejto lokalite, tento názor zastával aj na zasadnutí stavebnej komisie.

O tému sa následne začali zaujímať aj lokálne médiá a rozvírili sa diskusie na sociálnych sieťach.Po diskusiách a medializácii prijal signatárov petície aj primátor Ján Nosko. Vedenie mesta sa na stretnutí zo zámeru vyvinilo a aj verejne deklarovalo, že ani mesto ani akciová spoločnosť mesta MBB a.s. nemajú v tejto lokalite žiadny investičný zámer.

Ozvali sa aj hlasy, že občania robili zbytočné “haló” a vytvárali problém, ktorý vlastne neexistuje. Ja si myslím, že celý postup bol dobrý a správny. Žijeme v slobodnej krajine a petícia je jeden z legálnych spôsobov ako verejne vyjadriť názor. Čo iné mohli obyvatelia spraviť ? Som rád, že sa situácia nakoniec vyjasnila a takto odkomunikovala. Vo vzduchu však ostáva otázka na koho podnet teda bola táto plocha zmenená zo “stabilizovanej” na plochu, kde je možné stavať?

Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, vyštudovaný právnik a ekonóm, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany.  V Novembri 2018 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Za o.z. Bystrické veci