Smerácky trójsky kôň, Kiskov človek, sobotista alebo eštebák. Vyberte si. Ľudská tvorivosť je zázračná vec bez hraníc. Online dôkazom je celkom lacná antikampaň voči Jánovi Lunterovi, ktorá stojí viac na ľudskej tvorivosti ako racionálnom základe.

Lunter ako smerácky kôň 

Peter Pellegrini len potvrdil to, čo povedal vo februári. Podpredseda vlády prehlásil: „Myslím si, že netrieštiť hlasy je jediný recept, ako si v Banskobystrickom kraji poradiť. Smer nepostaví svojho kandidáta, ale pripojí sa k najsilnejšiemu. Verím, že sa na takom dohodneme naprieč politickým spektrom.“ Nech to už vnímame ako vypočítavosť alebo zodpovedný postoj strany SMER-SD, tak jedno treba priznať. Smer dodržal slovo. Sviatok konšpirátorov mohol začať. Peter Pellegrini na tlačovke dosť nešťastne vyhlásil, že pán Lunter o ich podpore vedel a nedozvedel sa to len v ten deň. To bola voda na mlyn protikandidátskym silám, trollom a dokonca aj mnohým politikom, ktorí sformulovali rozprávku o pretekárskom koňovi s podporou Smeru. Žiaľ, táto legenda žije dodnes, hoci nestojí na žiadnom racionálnom argumentovaní, dôkazoch alebo podložených tvrdeniach. Tí, ktorí túto zápletku vymysleli, ju živia doteraz, pretože zapadá do ich príbehu o diabolskom Smere a jeho všemohúcich a všadeprítomných démonoch. Skutočnosťou ostáva, že nedošlo k žiadnym rokovaniam a obchodovaniu. Udialo sa len jedno „oťukávacie“ stretnutie vo februári, kedy sa smeráci stretli so všetkými kandidátmi. Smer len dodržal slovo a žiadny biznis sa nekonal.

 Smerácke eurofondy

Ďalšia kapitola, ktorá zapadá do mozaiky. Počas vlády Smeru dostala Lunterova firma Alfa Bio, s.r.o. dotácie vo výške 1,5 milióna EUR. Táto doplnená konšpirácia o prepojení vyšla z prostredia médií a kanálov, ktoré sú blízke strane Mariana Kotlebu. Spomenuté zdroje avšak zamlčujú a nespomínajú to, že firma Jána Luntera získala dotácie ešte v čase Dzurindových vlád, pred vstupom do Európskej Únie. Išlo o predvstupovú pomoc z fondov EÚ prostredníctvom programov PHARE, ISPA a SAPARD. Prečo už tieto zdroje nespomenú, že spoločnosť Jána Luntera sa zúčastnila všetkých výziev na čerpanie prostriedkov z eurofondov bez ohľadu na to, kto a aká strana bola pri moci? Prečo tieto zdroje nevysvetlia, že proces získania dotácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie je veľmi náročný a účelovo viazaný? Žiadateľ musí splniť prísne podmienky a jednotlivé projekty prechádzajú kontroloami pred aj po realizácii projektu.Okrem Alfa Bio, za posledné dve desaťročia na Slovensku to boli tisíce slovenských firiem a spoločností, ktoré žiadali a boli prijímateľmi dotácií z fondov európskej únie. Ak by sa autori týchto konšpirácií pozreli do centrálneho registra zmlúv, našli by v ňom, že v rovnaký deň, ako boli podpísané zmluvy v hodnote cca 1,5 miliónov, bolo Pôdohospodárskou platobnou agentúrou podpísaných ďalších 36 zmlúv na dotácie v celkovej hodnote viac ako 30,5 miliónov eur. V rovnaký týždeň to bolo vyše 320 zmlúv na dotácie vo výške viac ako 250,5 miliónov.  Všetky firmy a spoločnosti, ktoré získali dotácie počas vlády Róberta Fica, sú automaticky prepojené s politikou a vládnou stranou SMER -SD?

Pokusy o resuscitáciu kauzy „cícerka“

V Auguste 2015 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici (RÚVZ) si splnil svoje úlohy vyplývajúce zo zákona a upozornil na klinické podozrenie na výskyt botulizmu u pacienta, ktorý konzumoval pred hospitalizáciou výrobky spoločnosti Alfa Bio, s.r.o. Išlo o Cícerovú nátierku a vegetariánsku Koložvársku kapustu, ktoré pacient dostal od Slovenského misijného hnutia. Hygienici okamžite upozornili Štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Tá nariadila stiahnutie celej šarže výrobku z trhu. Následne nastala mediálna hystéria. Išlo o mimoriadne citlivú situáciu, vzhľadom na zdravotný stav pacienta, ktorý sa v tom čase nachádzal v bezvedomí. V priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov bolo uskutočnených niekoľko laboratórnych testov, ktoré vrhli na celú kauzu nové svetlo a po ktorých bola vec po intenzívnej medializácii uzavretá. Vo februári tohto roku spolu s oficiálnym ohlásením kandidatúry Jána Luntera došlo k pokusom o oživenie cícerovej kauzy. Pre pochopenie celej kauzy sú kľúčové nasledujúce momenty a oficiálne stanoviská kompetentných úradov:

  1. RÚVZ laboratórne detegoval výskyt Clostridium botulinum z odobratých vzoriek – obsahu z troch použitých obalov Cícerovej nátierky, ktoré pacient mal konzumovať.
  1. Testy, ktoré publikoval RÚVZ, boli urobené na vzorkách nájdených v odpadkovom koši, kde nemožno teoreticky vylúčiť sekundárnu kontamináciu alebo nesprávne používanie, skladovanie (keďže matka pacienta povedala, že črievko bolo nafúknuté).
  1. Nálezy v Koložvárskej kapuste a obale balení rovnakej šarže nátierky získanej zo Slovenského Misijného hnutia boli negatívne a nenašli sa žiadne stopy botuloxínu.
  1. Laboratórium zdravotného ústavu v Ostrave po vyšetrení vzoriek cícerky a Koložvárskej kapusty z rovnakej šarže vylúčilo prítomnosť botulinového toxínu v týchto vzorkách.
  1. Rovnaký ústav vyšetroval aj obsah žalúdka pacienta. Výsledok laboratórneho vyšetrenia obsahu žalúdka bolnegatívny.
  1. V Decembri Úrad verejného zdravotníctva zdôraznil, že všetky laboratórne výsledky originálnych balení cícerových nátierok boli zdravotne bezpečné. Nepredstavovali žiadne zdravotné riziko pre spotrebiteľov.

Možno pôsobí táto spleť preukázaných skutočností na prvý pohľad mätúco. Avšak celá kauza sa dá zúžiť na tri podstatné závery. RÚVZ detegoval podozrenie na baktériu produkujúcu botulotoxín zo vzoriek zvyšného obsahu obalov cícerovej nátierky. Avšak nadriadený orgán – Úrad verejného zdravotníctva SR – vyhodnotil, že nie je možné s istotou potvrdiť, že existencia tejto baktérie bola spôsobená počas výrobného procesu spoločnosti Alfa Bio, keďže zvyšky cícerovej nátierky boli odobrané z koša a nepoznáme spôsob skladovania a narábania s nátierkou.

Po ohlásení kandidatúry Jána Luntera niektoré médiá túto tému začali oživovať hoci sa fakticky stav veci nezmenil a vyjadrenia a nálezy Úradu verejného zdravotníctva ostali nezmenené.

 Lunter ako sektár 

Množstvo ľudí na sociálych sieťach, napríklad aj pán Kuracina, označilo Jána Luntera za sektára. Žiaľ, na Slovensku, čo sa len trošku vymyká tradičnému slovenskému katolicizmu, je považované za niečo exotické. Cirkev adventistov siedmeho dňa je riadne registrovaná cirkev podľa zákona, ktorá má viac než storočnú tradíciu na našom území. Ústava garantuje každému občanovi Slovenska právo mať svoje vnútorné náboženské presvedčenie a slobodu toto presvedčenie prejaviť aj navonok. Cirkev má na Slovensku približne 3000 členov. Celosvetovo cirkev patrí medzi najrozšírenejšie a najmultikultúrnejšie cirkvi na svete s viac ako 20 miliónmi členov. Jej členovia sú neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a dodržiavajú zákony tejto krajiny. Ide o  kresťanskú protestanstkú cirkev evanjelikálneho typu, ktorá verí v Božiu trojicu a božskú podstatu Ježiša Krista. Medzi najvýraznejšie teologické špecifiká patrí dôraz kladený na druhý príchod Ježiša Krista, zachovávanie Soboty ako siedmeho stvoriteľského dňa a viera, že ľudská duša je smrteľná (tzv. kresťanský mortalizmus. Členovia cirkvi na Slovensku a vo svete sa aktívne zapájajú a prispievajú do činnosti Adventistickej humanitáírnej a rozvojovej agentúry (ADRA), ktorá pomáha vo viac ako 134 krajinách bojovať proti chudobe a následkom prírodných katastrof a vojnových konfliktov. Cirkev podporuje zdravý životný štýl, podporuje vegetariánstvo, abstinenciu alkoholu a drog. Cirkev je nezávislá od štátu. Adventisti sú za finančnú odluku cirkví od štátu a patria medzi cirkvi, ktoré od štátu nepoberajú finančné prostriedky na platy duchovných.

Lunter ako Agent ŠtB

Absurdným vrcholom ľadovca je obvinenie zo spolupráce s ŠTB. Áno, v zoznamoch je Ján Lunter, ale ten kto ho pozná, vie, že kandidát Jano Lunter je ročník 1951 a nie 1946. Myslím, že k tomu viac netreba dodávať.

Pravda je len jedna

Internety v súčasnosti obsahujú množstvo informácií a veľká sloboda si vyžaduje väčšiu zodpovednosť a ostražitosť. Niekedy sa môže zdať, že pravdu sa nedá poznať v akomsi chaose informácií a článkov. Ja verím, že pravda ostáva len jedna. Cesta za ňou je niekedy časovo náročná a zložitá, ale ako povedal Spinoza – dobré veci v živote sú zložité.


Autor je zakladateľ blogu bystrickeveci.sk, ktorý je citlivý na nespravodlivosť a nebojí sa mať vlastný názor. Nie je platený žiadnou organizáciou, nie je súčasťou žiadnej mimovládnej organizácie ani členom politickej strany.  Názory autora sú jeho osobné názory a nestotožnujú sa s jeho zamestnávateľom.

Za o.z. Bystrické veci

David Kapusta

368C2583-4